Thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2011

Mẫu hoa lan làm từ vải voan

Một số mẫu hoa lan làm từ vải voan mời các bạn tham thảo.

-----------------------------------------------------
Các bài khác

1.
Làm hoa địa lan
2. Làm hoa hồng
3. Làm hoa mai

1 nhận xét: