Thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2011

Mẫu hoa làm từ vải voan







MS 2 : Hoa tường vi =>





MS3 :Hoa sen => 240K





MS 4 : Hoa hồng môn





MS 5 :






MS 6 :





MS 7: hoa hồng môn => 350K





MS 8 :Hoa Ly






MS 9: Hoa hồng đỏ





MS 10 : Hoa hồng vàng





MS 11: Lan Denro





MS 12 : Lan Denro





MS 13 : hoa quỳnh anh





MS 14 : hoa đào bằng đá





MS 15 : Hoa tường vi






Sưu tầm cau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét